Reprezentacja i prowadzenie spraw sądowych i urzędowych. Umowy, spółki, opinie, ekspertyzy i porady prawne - pisemnie, osobiście i przez internet.   
PRAWO CYWILNE - odszkodowania,
- spadki,
- nieruchomości,
- podziały majątku,
- umowy,
- sprawy o zapłatę.

PRAWO KARNE - obrony przed sądami, policją i prokuraturą,
- reprezentowanie pokrzywdzonych.

PRAWO RODZINNE - rozwody, separacje, podziały majątków.

PRAWO GOSPODARCZE - dorażne i stałe doradztwo, spółki,
- prowadzenie sądowych spraw gospodarczych,

NIERUCHOMOŚCI - podziały,
- współwłasności,
- zasiedzenia.
- wywłaszczenia - zwroty,
- lokale, mieszkania.
POLECAMY !!!

- ryczałtowe obsługi prawne,
- opinie i ekspertyzy prawne.